BCH – Regulamin

Regulamin imprezy

Bieg Charytatywny dla Oli Rejak”

 1. Organizatorzy:
 • OSP Gorzesław,
 • sołtys Gorzesławia,
 • mieszkańcy miejscowości Gorzesław,
 • Stowarzyszenie Bierutowska Grupa Biegowa.
 1. Cele:
 • promocja zdrowego trybu życia poprzez uprawianie sportu na świeżym powietrzu, wśród biegaczy, rowerzystów, rolkarzy i uprawiających nordic walking,
 • zbiórka pieniędzy na cel charytatywny dla Aleksandry Rejak, cierpiącej na guza perlistego, który powoduje dolegliwości bólowe, problemy z utrzymaniem równowagi, stopniową utratę słuchu.
 1. Termin i miejsce imprezy:
 • 03 marca 2018 w miejscowości Gorzesław. Biuro zawodów i miejsce imprezy na boisku w okolicach remizy OSP.
 1. Trasa i start biegu:
 • start biegu odbędzie się o godzinie 13:00 na drodze powiatowej P1462 przy kościele parafialnym w Gorzesławiu,
 • trasa biegu – ok 5km z Gorzesławia do Strzałkowej z nawrotką, rodzaj nawierzchni- asfalt,
 • meta w miejscu startu.
 • bieg ma charakter rekreacyjny, nie będzie prowadzona klasyfikacja.
 1. Harmonogram imprezy:
 • 11:00 otwarcie biura zawodów, zapisy na bieg.
 • 13:00 start biegu,
 • 14:00 początek imprezy na boisku w Gorzesławiu, poczęstunek, pokazy oraz licytacje,
 • 16:00 zamknięcie imprezy.
 1. Zapisy i opłata startowa:
 • zapisy w biurze zawodów w dniu zawodów,
 • wpisowe na bieg jest dobrowolne, a cały dochód z wpisowego zostanie przeznaczony na cel charytatywny,
 • każdy z uczestników otrzyma numer startowy oraz pamiątkową przypinkę z logo biegu.
 1. Postanowienia końcowe
 • Każdy zawodnik zostanie wpisany na listę zawodników i zweryfikowany w biurze zawodów po przedstawieniu dowodu osobistego oraz po podpisaniu oświadczenia o zdolności do udziału w biegu (podst. Prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz. 1095).
 • Niepełnoletni biorący udział w Biegu zostaną wpisani na listę zawodników i zweryfikowani po po przedstawieniu w biurze zawodów oświadczenia o zdolności do udziału w biegu wypełnionego i podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.
 • Każdy zawodnik po wpisaniu na listę otrzyma numer startowy.
 • Numery startowe muszą być przypięte z przodu na wysokości klatki piersiowej.
 • Każdy zawodnik jest zobowiązany do przestrzegania poleceń wydawanych przez sędziów, obsługę zawodów oraz służby porządkowe.
 • Udział w biegu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez organizatorów na adres mailowy zawodników informacji i ankiet dotyczących Biegu.
 • Bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
 • Organizatorzy zapewniają na mecie wodę oraz poczęstunek.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.
 • Interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników zawodów zgubione, skradzione, uszkodzone lub zniszczone.
 • Organizatorzy biegu zapewniają opiekę medyczną w trakcie zawodów.
 • Na wszystkich kluczowych zakrętach i rozwidleniach trasa będzie zabezpieczona.
 • Ruch kołowy będzie kierowany przez odpowiednie służby, które informować będą o wszelkich objazdach biegu. Przewidywany czas biegu to 50 minut.
 • Wszelkie informacje o przebiegu przygotowań do biegu oraz wyniki z biegu zostaną upublicznione na stronie Bierutowskiej Grupy Biegowej (www.bierutowskagrupabiegowa.pl).
 1. Organizacja ruchu

 • Ruch kołowy zostanie zamknięty na trasie biegu na czas trwania biegu i będzie kierowany przez odpowiednie służby, które informować będą o wszelkich objazdach. Przewidywany czas biegu to 50 minut.
 1. Kontakt:

– Rafał Rejak – tel. 888 176 102

– Rafał Kaczmarski – tel. 693 854 115

– Piotr Baranowski – tel. 606 862 579