BL 2017 – Regulamin

Regulamin zawodów

III Bierutowski Bieg Leśny” 7 października 2017

(GRAND PRIX BIEGÓW LEŚNYCH 2017 – Jelcz – Laskowice – Bierutów)

 

I. ORGANIZATORZY:

     • Bierutowska Grupa Biegowa

 

II. PARTNERZY BIEGU:

     • Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie
     • Koło Łowieckie „Ponowa”
     • Nadleśnictwo Oława
     • Publikator TerazBIERUTÓW
     • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie
     • Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
     • Miasto i Gmina Bierutów
     • Klub Biegacza Harcownik Jelcz-Laskowice

 

III. CEL:

     • Promocja zdrowego trybu życia oraz aktywnego spędzania czasu,
     • Propagowanie biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej,
     • Promocja walorów przyrodniczych i turystycznych gminy Bierutów oraz Powiatu Oleśnickiego,
     • Wyłonienie zwycięzców biegu w poszczególnych kategoriach,
     • Wyłonienie zwycięzców w kategorii GRAND PRIX BIEGÓW LEŚNYCH 2017 – II Crossowego Półmaratonu Harcownika w Jelczu-Laskowicach 24.09.2017r. oraz III Bierutowskiego Biegu Leśnego w Karwińcu koło Bierutowa 07.10.2017r.

 

IV. TERMIN, MIEJSCE I TRASA:

     • Sobota, 07 października 2017, Stanica Leśna w okolicy wsi Karwiniec.
     • Start, meta oraz biuro zawodów – Stanica Leśna
     • Trasa:

Bieg główny – 21,1km/10km/5km Nordic Walking (CROSS, ścieżki leśne z licznymi podbiegami, droga szutrowa),

Punkty z wodą: 21,1km – 6,5km,10,5km,13,5km,17km; 10km – 5,5km

Bieg dla Dzieci i Młodzieży – 0,2km, 0,4km, 0,8km, 1,3km

Bieg otwarty z Teraz Bierutów – 1,3km

Bieg Krasnala – dystans 50m w okolicy Stanicy Leśnej

Bieg Klasy Mundurowej – 5km leśną drogą

 

V. HARMONOGRAM ZAWODÓW

8:30 -11:00 – Otwarcie biura zawodów, zapisy i weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych i pakietów,

9:15 – Bieg Klasy Mundurowej oraz wręczenie pucharów dla zwycięzców biegu.

10:15 – Bieg dla Dzieci i Młodzieży:

         • kat. SP I-II (200m),
         • kat. SP III-V (400m),
         • kat. SP VI-VII (800m)
         • kat. gimnazjum i ponadgimn. (1,3km),
         • kat. OPEN bieg z TerazBIERUTÓW (1,3km),

11:15 – Wręczanie pamiątkowych medali dla wszystkich uczestników Biegu dla Młodzieży i dyplomów dla zwycięzców,

11:45 – Bieg Krasnala (dla dzieci do lat 7),

12:00 – Bieg Główny na dystansie: 21,1km/10km/5km Nordic Walking,

15:00 – Wręczanie pucharów dla zwycięzców Biegu Głównego, loteria fantowa,

15:30 – Wspólne grillowanie i ognisko w Stanicy Leśnej- „After party”.

 

VI. ZAPISY:

 1. Dla Biegu Głównego limit zawodników wynosi 200 miejsc.
 1. Zapisy dla Biegu Głównego odbywać się będą elektronicznie i potrwają do 3 października do godziny 12:00 w południe.
 2. W przypadku wolnych miejsc organizator przewiduje zapisy w dniu zawodów, w biurze zawodów do wyczerpania limitu miejsc.

Zapisy online na stronie datasport.pl pod adresem:

http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=2964

 1. Zapisy do Biegu dla Młodzieży, Biegu Krasnala i kat. OPEN biegu z TerazBIERUTÓW oraz Biegu Klas Mundurowych odbędą się w dniu zawodów w biurze zawodów zgodnie z harmonogramem.

 2. Każdy zawodnik, biorący udział w II CROSSOWYM PÓŁMARATONIE HARCOWNIKA oraz III BIERUTOWSKIM BIEGU LEŚNYM zostanie sklasyfikowany w dodatkowej kategorii GRAND PRIX BIEGÓW LEŚNYCH 2017 (szczegóły pkt IX). Zapisy i więcej informacji o biegu w Jelczu-Laskowicach na stronie http://kbharcownik.pl/crossowy-polmaraton/

 

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest wpisanie na listę zawodników oraz opłacenie wpisowego.

 2. Bieg dla Młodzieży, Bieg Krasnala, Bieg Klas Mundurowych oraz kat. OPEN biegu TerazBIERUTÓW są bezpłatne.

 3. Wpisowe dla uczestników Biegu Głównego wynosi 40zł: (opłata nie podlega zwrotowi)

 1. Opłatę uiszczamy wpłacając na konto do 3 października do godziny 12:00 lub w dniu zawodów:

Stowarzyszenie Bierutowska Grupa Biegowa, ul. Kilińskiego 1, 56-420 Bierutów

28 1020 5297 0000 1002 0190 0083

(tytuł przelewu: Imię i Nazwisko, opłata startowa III Bieg Leśny 2017)

 1. Każdy dorosły zawodnik zostanie wpisany na listę zawodników i zweryfikowany w biurze zawodów po przedstawieniu dowodu osobistego oraz po podpisaniu oświadczenia o zdolności do udziału w biegu (podst. Prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz. 1095).

 1. Osoby między 16 a 18 rokiem życia chcące wziąć udział w Biegu Głównym zostaną wpisane na listę zawodników po przedstawieniu w biurze zawodów oświadczenia o zdolności do udziału w biegu wypełnionego i podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.

 2. Niepełnoletni biorący udział w Biegu dla Młodzieży, Biegu Krasnala, kat OPEN biegu z TerazBIERUTÓW oraz Biegu Klas Mundurowych zostaną wpisani na listę zawodników i zweryfikowani po po przedstawieniu w biurze zawodów oświadczenia o zdolności do udziału w biegu wypełnionego i podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.


 3. Każdy zawodnik, biorący udział w II CROSSOWYM PÓŁMARATONIE HARCOWNIKA oraz III BIERUTOWSKIM BIEGU LEŚNYM zostanie sklasyfikowany w dodatkowej kategorii GRAND PRIX BIEGÓW LEŚNYCH 2017 (szczegóły pkt IX). Zapisy i więcej informacji o biegu w Jelczu-Laskowicach na stronie http://kbharcownik.pl/crossowy-polmaraton/

 4. Każdy zawodnik po wpisaniu na listę otrzyma numer startowy.

 5. Numery startowe muszą być przypięte z przodu na wysokości klatki piersiowej.

 6. Każdy zawodnik jest zobowiązany do przestrzegania poleceń wydawanych przez sędziów i obsługę zawodów oraz przez służby leśne.

 7. Każdy zawodnik zobowiązuje się do przestrzegania podstawowych zasad ochrony przyrody i przepisów przeciwpożarowych oraz zasad korzystania z Lasów Państwowych takich jak zakaz:

 • Parkowania i biwakowania poza miejscami wyznaczonymi.

 • Ruchu pojazdów poza drogami publicznymi.

 • Zakłócania ciszy.

 • Rozniecania ognia i palenia tytoniu.

 • Puszczania psów luzem.

 • Płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania zwierząt.

 • Zaśmiecania i zanieczyszczania gleby i wód.

 • Rozkopywania gruntu i rozgarniania ściółki.

 • Niszczenia drzew, krzewów i innych roślin.

 • Niszczenia urządzeń i obiektów turystycznych oraz tablic i znaków informacyjnych.

 1. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad fair-play w trakcie zawodów.
 2. Nie dostosowanie się do tych zasad (np. skrócenie trasy) powoduje dyskwalifikację zawodnika.
 3. Zabrania się startowania zawodników którzy są po wpływem środków odurzających.

 4. Udział w biegu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez organizatorów na adres mailowy zawodników informacji i ankiet dotyczących Biegu.

 

VIII. PAKIETY STARTOWE, MEDALE i LOTERIA:

  1. Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma medal pamiątkowy.
  2. Pakiet startowy będzie przeznaczony dla uczestników Biegu Głównego oraz Biegu Klas Mundurowych, mini pakiet dla Biegu Krasnala i Biegu dla Młodzieży oraz kat. OPEN biegu z TerazBIERUTÓW.
  3. Pełny pakiet startowy dla uczestników Biegu Głównego otrzymają osoby, które wpiszą się na listę i opłacą wpisowe do 3 października. W dniu zawodów pakiety do wyczerpania. Limit 220 sztuk.
  4. W trakcie imprezy odbędzie się loteria fantowa dla uczestników Biegu Głównego III Bierutowskiego Biegu Leśnego.
  5. W ramach GRAND PRIX BIEGÓW LEŚNYCH 2017, dla uczestników obu biegów w Jelczu i Bierutowie odbędzie się dodatkowa loteria ze specjalną nagrodą.

 

IX. KLASYFIKACJE i PUCHARY:

 1. Organizatorzy zawodów przewidują klasyfikacje, puchary i dyplomy dla zwycięzców biegów w określonych kategoriach.

 2. Bieg Główny na dystansie półmaratonu (21,1km):
       • kategoria OPEN podium dla trójki najlepszych kobiet i mężczyzn,
       • kategoria GRAND PRIX BIEGÓW LEŚNYCH 2017, dla uczestników II Crossowego Półmaratony Harcownika w Jelczu-Laskowicach 24.09.2017 oraz III Bierutowskiego Biegu Leśnego 07.10.2017, podium dla trójki najlepszych kobiet i mężczyzn,
       • kategoria Mieszkaniec Gminy Bierutów podium dla trójki najlepszych kobiet i mężczyzn,
       • kategoria Powiat Oleśnicki podium dla trójki najlepszych kobiet i mężczyzn,
       • kategorie wiekowe podium dla trójki najlepszych kobiet i mężczyzn w poszczególnych przedziałach wiekowych:

                                Kat. K20 Kat. M20

                                Kat. K30 Kat. M30

                                Kat. K40 Kat. M40

                                Kat. K50 Kat. M50

                                Kat. K60+ Kat. M60+

 1. Bieg Główny na dystansie 10km:
       • kategoria OPEN podium dla trójki najlepszych kobiet i mężczyzn,
       • kategoria GRAND PRIX BIEGÓW LEŚNYCH 2017, dla uczestników II Crossowego Półmaratony Harcownika w Jelczu-Laskowicach 24.09.2017 oraz III Bierutowskiego Biegu Leśnego 07.10.2017, podium dla trójki najlepszych kobiet i mężczyzn,
       • kategoria Mieszkaniec Gminy Bierutów podium dla trójki najlepszych kobiet i mężczyzn,
       • kategoria Powiat Oleśnicki podium dla trójki najlepszych kobiet i mężczyzn,
       • kategorie wiekowe podium dla trójki najlepszych kobiet i mężczyzn w poszczególnych przedziałach wiekowych:

                              Kat. K20 Kat. M20

                              Kat. K30 Kat. M30

                              Kat. K40 Kat. M40

                              Kat. K50 Kat. M50

                              Kat. K60+ Kat. M60+

 1. Bieg Główny na dystansie 5km dla zawodników Nordic Walking:
       • kategoria OPEN podium dla trójki najlepszych kobiet i mężczyzn,
       • kategoria GRAND PRIX BIEGÓW LEŚNYCH 2017, dla uczestników II Crossowego Półmaratony Harcownika w Jelczu-Laskowicach 24.09.2017 oraz III Bierutowskiego Biegu Leśnego 07.10.2017, podium dla trójki najlepszych kobiet i mężczyzn,
 1. Bieg Klas Mundurowych:
       • kategoria OPEN podium dla trójki najlepszych zawodników wśród dziewcząt i chłopców,
 1. Zawodnicy Biegu dla Dzieci i Młodzieży otrzymają pamiątkowe dyplomy i medale,
 2. Zawodnicy kategorii OPEN „Biegu TerazBIERUTÓW” otrzymają pamiątkowe medale,
 3. Kategorie wiekowe w Biegu Głównym (21,1km) nie dublują się z kategorią OPEN,
 4. Kategorie Mieszkaniec Gminy Bierutów oraz Powiatu Oleśnickiego dublują się z innymi kategoriami w Biegu Głównym na poszczególnych dystansach 21,1km i 10km,
 5. Klasyfikacje zwycięzców obliczana będzie wg czasów netto.
 6. Pomiar czasu jest elektroniczny.

 

X. UWAGI:

 1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
 1. Organizatorzy zapewniają na mecie wodę oraz poczęstunek.
 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.
 1. Interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników zawodów zgubione, skradzione, uszkodzone lub zniszczone.
 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za stan zdrowia, urazy i wypadki podczas biegu.
 4. Organizatorzy biegu zapewniają opiekę medyczną w trakcie zawodów.
 5. Na wszystkich kluczowych zakrętach i rozwidleniach trasa będzie zabezpieczona.
 6. Organizatorzy biegu przewidują punkty wodą na trasie biegu.

 7. Wszelkie informacje o przebiegu przygotowań do biegu oraz wyniki z biegu zostaną upublicznione na stronie Bierutowskiej Grupy Biegowej (www.bierutowskagrupabiegowa.pl) oraz Ośrodka Kultury i Sportu w Bierutowie.

 8. Organizatorzy przewidują loterię fantową dla uczestników Biegu Głównego.

 9. Każdy z uczestników imprezy wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach klasyfikacji i promocji imprezy.

XI. KONTAKT:
Piotr Baranowski: 606862579

email: bierutowskagrupabiegowa@gmail.com

 

 

Załącznik nr 1 (niepełnoletni)

Oświadczenie o zdolności do udziału

w III Bierutowskim Biegu Leśnym

7 paździenika 2017

Niniejszym jako przedstawiciel ustawowy – rodzic * / opiekun* nieletniego/-j

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko dziecka, miejsce zamieszkania)

oświadczam, że jest on(a) zdolny(a) do udziału w organizowanej imprezie sporotwej III BIERUTOWSKI BIEG LEŚNY (7 paździenika 2017) oraz, że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka w biegu. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z zapisami regulaminu i je akceptuję. Wyrażam zgodę na jego czynny udział w w/w imprezie i ponoszę za nie pełną odpowiedzialność.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach klasyfikacji i promocji imprezy.

….………………………………………………….

(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna)

 • niepotrzebne skreślić

 

Załącznik nr 2 (dorośli)

Oświadczenie o zdolności do udziału

w III Bierutowskim Biegu Leśnym

7 paździenika 2017

Niniejszym oświadczam,

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko, miejscowość)

że jestem zdolny(a) do udziału w organizowanej imprezie sporotwej III BIERUTOWSKI BIEG LEŚNY (7 paździenika 2017) oraz, że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z zapisami regulaminu i je akceptuję. Wyrażam zgodę na czynny udział w w/w imprezie i ponoszę za siebie pełną odpowiedzialność.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

….………………………………………………….

(data, czytelny podpis )