BL 2018 – Regulamin

Aktualizacja 7 listopada – rozdz. VI pkt 4., rozdz. X

Regulamin zawodów
„IV Bierutowski Bieg Leśny” 18 listopada 2018

 

I. ORGANIZATOR:

 • Stowarzyszenie Bierutowska Grupa Biegowa

 

II. PARTNERZY BIEGU:

 • Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie
 • Nadleśnictwo Oława
 • TerazBIERUTÓW
 • Osadkowski SA
 • Polska Grupa Meblowa

 

III. CEL:

 • Promocja zdrowego trybu życia oraz aktywnego spędzania czasu,
 • Propagowanie biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej,
 • Upamiętnienie rocznicy 100 lat od odzyskania niepodległości przez Polskę,
 • Promocja walorów przyrodniczych i turystycznych gminy Bierutów, Powiatu Oleśnickiego oraz Nadleśnictwa Oława,
 • Wyłonienie zwycięzców biegu w poszczególnych kategoriach,

 

IV. TERMIN, MIEJSCE I TRASA:

Niedziela, 18 listopada 2018, Stanica Leśna w okolicy wsi Karwiniec.

 • Start, meta oraz biuro zawodów – Stanica Leśna
  Trasy:

  • Bieg główny21,1km/10km/10km Nordic Walking (ścieżki leśne z licznymi
   podbiegami, droga szutrowa)
   Punkty z wodą:21,1km : 6,5km,10,5km,13,5km i 17km
   10km : 5,5km
   Bieg Małego Jelonkadystans 200m w okolicy Stanicy Leśnej

 

V. HARMONOGRAM ZAWODÓW:

 • 8:30 -11:00 – Otwarcie biura zawodów, zapisy i weryfikacja zawodników, wydawanie
  numerów startowych i pakietów,
 • 10:30 – Bieg Małego Jelonka (wszystkie niepełnoletnie dzieci),
 • 11:00 – Bieg Główny na dystansie: 21,1km/10km/10km Nordic Walking,
 • 14:15 – Wręczanie pucharów dla zwycięzców Biegu Głównego, loteria fantowa,
 • 14:30 – Wspólne grillowanie i ognisko w Stanicy Leśnej- „After party”.

 

VI. ZAPISY – BIEG GŁÓWNY i BIEG KLAS MUNDUROWYCH:

1. Dla Biegu Głównego limit zawodników wynosi 250 miejsc (od 11.10.2018 limit zwiększony do 300 miejsc).
2. Zapisy dla Biegu Głównego odbywać się będą elektronicznie do 13 listopada do godziny 12:00 w południe.
3. W przypadku wolnych miejsc organizator przewiduje zapisy w dniu zawodów, w biurze zawodów do wyczerpania limitu miejsc.

Zapisy online na stronie datasport.pl pod adresem:

http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=3629

4. UWAGA! Przepisywanie pakietu na inne osoby, lub przepisywanie się na inny dystans możliwe jest do 9 listopada! (aktualizacja)

 

VII. ZAPISY – BIEG MAŁEGO JELONKA:

1. Zapisy dla Biegu Głównego odbywać się będą w dniu zawodów od godziny 9:00 do godziny 10:15. Brak limitu.
2. Dla każdego małego uczestnika czekać będzie mini-pakiet startowy, wydawany w biurze zawodów po zapisaniu się na listę startową i dostarczeniu podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenia o zdolności do udziału w biegu (zał. nr 1).
3. Najmłodsi uczestnicy biegu do pokonania będą mieli 200m leśną ścieżką w okolicy Stanicy Leśnej.
4. Po biegu na każdego uczestnika czekać będzie poczęstunek.

 

VIII. OPŁATY STARTOWE:

1. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest wpisanie się na listę zawodników oraz opłacenie wpisowego.
2. Bieg Małego Jelonka jest BEZPŁATNY.
3. Wpisowe dla uczestników Biegu Głównego wynosi:

 • 40zł : do 14 października
 • 50zł : od 15 października do 13 listopada
 • 60zł : w dniu zawodów (gotówką)

4. Opłatę uiszczamy podczas zapisów dzięki płatnościom elektronicznym lub dokonując przelew na konto stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Bierutowska Grupa Biegowa, ul. Kilińskiego 1, 56-420 Bierutów

28 1020 5297 0000 1002 0190 0083
(tytuł przelewu: Imię i Nazwisko, opłata startowa IV Bieg Leśny 2018)

5. W dniu zawodów (o ile nie zostanie wykorzystany limit zawodników) można dokonywać opłaty gotówką w Biurze Zawodów.

6. Organizator nie zwraca uiszczonej opłaty startowej.

 

IX. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Każdy dorosły zawodnik zostanie wpisany na listę zawodników i zweryfikowany w biurze zawodów po przedstawieniu dowodu osobistego oraz po podpisaniu oświadczenia o zdolności do udziału w biegu (podst. Prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz. 1095). (załącznik nr 2)
2. Osoby między 16 a 18 rokiem życia chcące wziąć udział w Biegu Głównym zostaną wpisane na listę zawodników po przedstawieniu w biurze zawodów oświadczenia o zdolności do udziału w biegu wypełnionego i podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka. (zał nr 1)
3. Niepełnoletni biorący udział w Biegu Krasnala oraz Biegu Klas Mundurowych zostaną wpisani na listę zawodników i zweryfikowani po po przedstawieniu w biurze zawodów oświadczenia o zdolności do udziału w biegu wypełnionego i podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka. (zał. nr 1)
4. Każdy zawodnik po wpisaniu na listę otrzyma numer startowy.
5. Numery startowe muszą być przypięte z przodu na wysokości klatki piersiowej.
6. Każdy zawodnik jest zobowiązany do przestrzegania poleceń wydawanych przez sędziów i obsługę zawodów oraz przez służby leśne.
7. Każdy zawodnik zobowiązuje się do przestrzegania podstawowych zasad ochrony przyrody i przepisów przeciwpożarowych oraz zasad korzystania z Lasów Państwowych takich jak zakaz:

 • Parkowania i biwakowania poza miejscami wyznaczonymi.
 • Ruchu pojazdów poza drogami publicznymi.
 • Zakłócania ciszy.
 • Rozniecania ognia i palenia tytoniu.
 • Puszczania psów luzem.
 • Płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania zwierząt.
 • Zaśmiecania i zanieczyszczania gleby i wód.
 • Rozkopywania gruntu i rozgarniania ściółki.
 • Niszczenia drzew, krzewów i innych roślin.
 • Niszczenia urządzeń i obiektów turystycznych oraz tablic i znaków informacyjnych.

8. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad fair-play w trakcie zawodów.9. Nie dostosowanie się do tych zasad (np. skrócenie trasy) powoduje dyskwalifikację zawodnika.
10. Zabrania się startowania zawodników którzy są po wpływem środków odurzających.
11. Udział w biegu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez organizatorów na adres mailowy zawodników informacji i ankiet dotyczących Biegu.
12. W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy biegnący z psami. Każdy zawodnik zobowiązany jest do trzymania psa na smyczy/uprzęży w trakcie trwania zawodów. Każdy zawodnik odpowiada za swojego podopiecznego jak i szkody wyrządzone przez niego.

 

X. NUMERY STARTOWE

1. Osoby opłacone do 9 listopada otrzymają imienne numery startowe. Osoby opłacone po tym terminie otrzymają numer bezimienny.

2. W razie wykorzystania limitu osób zapisanych, organizatorzy nie przewidują zapasowych numerów startowych w dniu zawodów.

 

XI. MEDALE, NAGRODY i LOTERIA:

1. Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy odlewany medal:

 • nawiązujący do rocznicy 100 lat odzyskania niepodległości przez Polskę,
 • na medalu znajdzie się wizerunek gatunku w ramach kolekcji – „Poczet znanych i cennych gatunków ze świata flory i fauny w Polsce”.

2. Pakiet startowy będzie przeznaczony dla uczestników Biegu Głównego, mini pakiet dla Biegu Krasnala.
3. Pełny pakiet startowy dla uczestników Biegu Głównego otrzymają osoby, które wpiszą się na listę i opłacą wpisowe do 13 listopada (dodatkowy termin w przypadku ogłoszenia przez organizatora). W dniu zawodów pakiety do wyczerpania. Limit 350.
4. W trakcie imprezy odbędzie się loteria fantowa dla uczestników Biegu Głównego IV Bierutowskiego Biegu Leśnego.

 

XI. KLASYFIKACJE i PUCHARY:

1. Organizatorzy zawodów przewidują klasyfikacje, puchary i dyplomy dla zwycięzców biegów w określonych kategoriach.

2. Bieg Główny na dystansie półmaratonu (21,1km):

– kategoria OPEN podium dla trójki najlepszych kobiet i mężczyzn,
– kategoria Mieszkaniec Gminy Bierutów podium dla trójki najlepszych kobiet i mężczyzn,
– kategoria Powiat Oleśnicki podium dla trójki najlepszych kobiet i mężczyzn,
– kategorie wiekowe podium dla trójki najlepszych kobiet i mężczyzn w poszczególnych
przedziałach wiekowych:

 • Kat. K20 Kat. M20
 • Kat. K30 Kat. M30
 • Kat. K40 Kat. M40
 • Kat. K50 Kat. M50
 • Kat. K60+ Kat. M60+

3. Bieg Główny na dystansie 10km:

– kategoria OPEN podium dla trójki najlepszych kobiet i mężczyzn,
– kategoria Mieszkaniec Gminy Bierutów podium dla trójki najlepszych kobiet i mężczyzn,
– kategoria Powiat Oleśnicki podium dla trójki najlepszych kobiet i mężczyzn,

4. Bieg Główny na dystansie 10km dla zawodników Nordic Walking:

– kategoria OPEN podium dla trójki najlepszych kobiet i mężczyzn,

5. Zawodnicy Biegu Małego Jelonka otrzymają pamiątkowe medale,
6. Kategorie wiekowe w Biegu Głównym (21,1km) nie dublują się z kategorią OPEN,
7. Kategorie Mieszkaniec Gminy Bierutów oraz Powiatu Oleśnickiego dublują się z innymi kategoriami w Biegu Głównym na poszczególnych dystansach 21,1km i 10km,
8. Klasyfikacje zwycięzców obliczana będzie wg czasów netto!
9. Pomiar czasu jest elektroniczny.

 

XII. GRAND PRIX BIEGÓW LEŚNYCH

Klub Biegacza Harcownik Jelcz-Laskowice, Bierutowska Grupa Biegowa oraz WKB Piast Wrocław zapraszają do udziału w biegach leśnych zaliczanych do Grand Prix Biegów Leśnych 2018. Każdy z uczestników biegów, który weźmie udział w:

 

1. TOYOTA III CROSSOWY PÓŁMARATON HARCOWNIKA (30.09.2018):

zapisy: http://www.zmierzymyczas.pl/zapisy/502/iii-crossowy-polmaraton-harcownika.html
regulamin: http://kbharcownik.pl/crossowy-polmaraton/

2. PÓŁMARATON PIASTOWSKI (20.10.2018)

zapisy: http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=3515
regulamin: http://wkbpiast.com/biegi/polmaratonpiastowski/

3. IV BIERUTOWSKI BIEG LEŚNY (18.11.2018)

zapisy:  http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=3629
regulamin http://www.bierutowskagrupabiegowa.pl/bl-2018-regulamin/

 

zostanie sklasyfikowany w kategorii : Półmaraton, 10km oraz Nordic Walking. Wśród sklasyfikowanych w poszczególnych kategoriach zostanie wyłoniona najszybsza trójka wśród Kobiet i Mężczyzn.

 • UWAGA! Klasyfikacja dotyczy osób, które wzięły udział we wszystkich trzech imprezach oraz pobiegły na tych samych dystansach!
 • UWAGA! Klasyfikacja powstanie na podstawie łącznych czasów.

Ceremonia wręczania pucharów dla zwycięzców GP Biegów Leśnych 2018 odbędzie się 18 listopada podczas IV Bierutowskiego Biegu Leśnego.

 

XIII. PARKOWANIE POJAZDÓW

Organizatorzy biegu zapewniają parkowanie samochodów na gminnej drodze wewnętrznej znajdującą się w Karwińcu pod lasem (400 metrów od biura zawodów). W innym przypadku uczestnicy mogą parkować w innych miejscach publicznych, zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Uczestnicy biegu i osoby towarzyszące są zobowiązane do wykonywania poleceń wydawanych przez obsługę biegu.

 

XIV. UWAGI KOŃCOWE:

1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
2. Organizatorzy zapewniają na mecie wodę oraz poczęstunek.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn takich jak zapewnienie prawidłowej organizacji biegu i jego przygotowań do niego.
4. Interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników zawodów zgubione, skradzione, uszkodzone lub zniszczone.
6. Organizatorzy nie ubezpiecza uczestników imprezy na czas zawodów .
7. Organizatorzy biegu zapewniają opiekę medyczną w trakcie zawodów.
8. Na wszystkich kluczowych zakrętach i rozwidleniach trasa będzie zabezpieczona.
9. Organizatorzy biegu przewidują punkty wodą na trasie biegu.
10. Wszelkie informacje o przebiegu przygotowań do biegu oraz wyniki z biegu zostaną upublicznione na stronie Bierutowskiej Grupy Biegowej (www.bierutowskagrupabiegowa.pl) oraz Ośrodka Kultury i Sportu w Bierutowie.
11. Każdy z uczestników imprezy wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach klasyfikacji i promocji imprezy.

 

XV. KONTAKT:

Piotr Baranowski: 606862579
email: bierutowskagrupabiegowa@gmail.com
www.bierutowskagrupabiegowa.pl

 


Załącznik nr 1 (niepełnoletni)

Oświadczenie o zdolności do udziału
w IV Bierutowskim Biegu Leśnym
18 listopada 2018

Niniejszym jako przedstawiciel ustawowy – rodzic * / opiekun* nieletniego/-j

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka, miejsce zamieszkania)

oświadczam, że jest on(a) zdolny(a) do udziału w organizowanej imprezie sportowej IV BIERUTOWSKI BIEG LEŚNY (18 listopada 2018) oraz, że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka w biegu. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z zapisami regulaminu i je akceptuję. Wyrażam zgodę na jego czynny udział w w/w imprezie i ponoszę za nie pełną odpowiedzialność.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach klasyfikacji i promocji imprezy.

….………………………………………………….
(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna)
niepotrzebne skreślić


Załącznik nr 2 (dorośli)

Oświadczenie o zdolności do udziału
w IV Bierutowskim Biegu Leśnym
18 listopada 2018

Niniejszym oświadczam,

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko, miejscowość)

że jestem zdolny(a) do udziału w organizowanej imprezie sportowej IV BIERUTOWSKI BIEG LEŚNY (18 listopada 2018) oraz, że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z zapisami regulaminu i je akceptuję. Wyrażam zgodę na czynny udział w w/w imprezie i ponoszę za siebie pełną odpowiedzialność.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

….………………………………………………….
(data, czytelny podpis )