Kontakt

Stowarzyszenie Bierutowska Grupa Biegowa

ul. Kilińskiego 1, 56- 420 Bierutów

e-mail: bierutowskagrupabiegowa@gmail.com

Tel.: #Piotrek 606-862-579  #Michał 535 446 601

REGON: 362088431,  NIP: 9112011309

KRS: 0000568146

Nr konta: PKO BP –  28 1020 5297 0000 1002 0190 0083