Wyniki

I etap (19 marca 2017, Kijowice)

Bieg: LINK

NW: LINK